Proměna předzahrádky


Venkovská zahrada v krásné krajině České Kanady. Původní stavení bylo z velké části zbouráno. Majitelé nechali vyprojektovat nový návrh, který velmi citlivě reaguje na původní architekturu a charakter místa. Za domem se nachází starý sad, který jsme doplnili o ovocné keře, dřevěné vyvýšené záhony a kompostu z původních trámů.

Na první pohled jednoduché zadání. Nicméně v přední části domu jsme museli vyřešit  vstup a parkování pro majitele a jejich hosty, což vhledem k malému prostoru a velkému výškovému převýšení nebylo snadné. Vznikla vyvýšená terasa, která má zábradlí v podobě vyvýšeného dřevěného záhonu. Zídky jsou tvořeny z původního kamenného zdiva, dlažba z kamenných odseků pochází z nedalekého lomu a dřevěné prvky jsou z modřínu ošetřeného lněným olejem. Vše doprovází záplava trvalek, popínavých růží a okrasných keřů.

Zajímavostí této zahrady je petanquové hřiště, které jsme vytvořili z maltového povrchu a složí ke sportovním aktivitám rodiny a jejich přátel.