Stříbrná zahrada


Velmi malá zahrada s velikou záplavou květin a travin, které lemují kruhové terasy z modřínu. Terasy jsou propojeny maltovou cestou. Zahrada je romantickým a relaxačním zátiším pro paní majitelku.  Vícekmeny jsou vybrány tak aby prosvítily prorostou buďto časně jarními květy nebo výrazným podzimním zbarvením.