O Nás

Atelier A57 byl založen manželi Janou a Václavem Mudrovými, kteří se věnují návrhům a realizacím zahrad od první skicy až po poslední detail v zahradě.

“Tvorba zahrad je pro nás posláním i životní filosofií.”

Základem naší práce je zaměření se na potřeby a představy klientů, individuální přístup a vytváření originálního prostoru respektující jedinečnost prostoru, ale i rázu okolní krajiny či ducha místa.


Uvědomujeme si, že založení zahrady není jen o výsadbách rostlin. Snoubí se zde stavební technologie, použití tradičních i moderních materiálů
a postupů, hospodaření s vodou a s vodními prvky. Důraz je kladen na precizním zvládnutí řemeslné práce a použití přírodních materiálů jako
je dřevo či kámen z lokálních zdrojů.


Často také spolupracuje s architekty, stavaři, a dalšími profesionály
v oboru, jezdíme na školení i na inspirativní cesty do zahraničí.


Jana Mudrová začala svá studia na Fakultě architektury pražské ČVUT, posléze specifikovala svoje zaměření na katedře Zahradní a krajinné architektury ČZU.

Václav Mudra rozvíjel svoje umělecké nadání na Soukromé střední a vyšší umělecká škole grafická v Jihlavě.


Nebojíme se výzev či diskuzí, které posouvají naše hranice v zahradní tvorbě.